Foreningen San Cataldos venner

Foreningen San Cataldos Venner blev stiftet i 1924 med det formål at udbrede kendskabet til og økonomisk at støtte arbejdsrefugiet San Cataldo.

Foreningen bidrager gennem medlemmers kontingent og ved betalte gæstebesøg på institutionen til sikring af klosterets drift. Foreningens bestyrelse arbejder for løbende at udvide medlemsskaren, for at informere om klosteret i diverse medier samt, i tæt samarbejde med institutionens bestyrelse, for at sikre fondsmidler til stipendieophold.

Foreningen har godt 1600 betalende medlemmer.

Kontingentet er p.t. 350 kroner årligt pr. person eller 3.500 kroner for livstidsmedlemskab. For par er det årlige kontingent 500 kr.
Dit kontingent går først og fremmest til vedligeholdelse og drift af San Cataldo. 

Medlemskab giver adgang til ophold på klosteret som betalende gæst. Man kan holde sig opdateret om ledige værelser under Nyheder. I opholdet på San Cataldo indgår morgenmad, frokost med vin og kaffe og middag med vin og kaffe. Pris for ophold er:
14 dage (1.-14. eller 14.-28.) kr. 8.000
28 dage (1.-28.) kr. 16.000

Vi gør venligst opmærksom på, at syge og rekonvalescenter desværre kan ikke få ophold på San Cataldo, idet klostret ligger i et bjergområde, som er præget af stejle stigninger og trapper. Desuden er der en ikke ubetydelig afstand til offentlige transportmidler.

Henvendelse om ophold rettes til sekretæren i Danmark, hvortil også betaling foretages. Tildeling af pladser for medlemmer af Foreningen San Cataldos Venner foretages gerne omkring 1. februar og omkring 1. juni, men man altid kontakte sekretæren og spørge om der evt. er ledige pladser. Bemærk venligst, at indbetalte beløb ikke tilbagebetales ved afbud, hvorfor det tilrådes at tegne en sygdomsafbestillings forsikring, hvis man ikke allerede har en sådan. Se nærmere under rejsetips.

Indmeldelse i Foreningen San Cataldos Venner

Du kan nu melde dig ind i foreningen ved at anvende vore on-line skema.
Klik her for at melde dig/jer ind.

Er du medlem af 
Foreningen San Cataldos Venner
og er du flyttet eller har skiftet email-adresse.

Brug vore on-line skema til at give sekretariatet besked.
Klik her for at anvende skemaet.

 

Foreningens bestyrelse består pr. februar 2020 af: 

Professor, dr.phil. Marianne Pade (formand)
Arkitekt MAA Ph.d. Bente Lange (næstformand)

Tekstforfatter Anne Pram Kjølbye
Ph.d., mag.art et cand.jur Birgitte Krejsager
Historiker, dr.phil. Bo Lidegaard
Ambassadør Erik Vilstrup
Billedkunstner Jane Maria Petersen
Projektchef Jeanette Duus
Lektor, Ph.D. Kirsten Hyldgaard
Lektor Niklas Olsen
Sanger Pernille Rosendahl
Rektor Uffe Savery 

Vedtægter (pdf)

Generalforsamling for San Cataldos Venner 2019

Generalforsamlingen bliver afholdt onsdag den 29. maj kl. 19.30 2019  i Charlottenborgs festsal, Kongens Nytorv 1, 1050 København