Nyheder

Orientering om San Cataldo

Kære San Cataldogæst.

Covid - 19 situationen i Italien og desværre også navnlig i den region, hvor San Cataldo ligger, udvikler sig i den forkerte retning. Smittetallet har været stigende, og der er indført udgangsforbud efter kl. 24, skolerne lukker, restauranter og barer lukker kl. 18, der er indført forsamlingsforbud og angiveligt er hospitalsvæsenet i området allerede ved at være overbelastet. Som udviklingen er i øjeblikket, kan man kun frygte, at nye yderligere restriktioner vil blive indført.

Det er på denne baggrund besluttet, at klostret ikke - som situationen ser ud nu - kan modtage gæster i november og december 2020.Det er forfærdelig ærgerligt for alle.
Hvis situationen i november eller december ændrer sig til det bedre, og det på ny er forsvarligt at rejse til klostret, vil vi give jer besked.

Bestyrelsen vil på et kommende bestyrelsesmøde i januar 2021 drøfte, hvordan stipendiepladserne i 2021 kan fordeles.
Vi håber at kunne åbne klostret allerede den 1. marts 2021, så flest muligt kan få glæde af et ophold.  

Marianne Pade og Søren Axelsen

  

Generalforsamling i San Catados Venner

Efter flere forgæves forsøg på at afholde Venneforeningens generalforsamling med fysisk fremmøde, besluttede bestyrelsen at arrangere den digitalt.

Vi vil derfor bede de forhåbentlig mange medlemmer der ønsker at deltage, at sende en mail til info@sancataldo.dksenest fredag d. 23. oktober

Se indkaldelsen og dagsorden her

Marianne Pade
Formand for venneforeningen

Legatdonationer fra Det Obelske Familiefond, Augustinusfonden, Dreyers Fond samt fra Aage og Johanne Louis-Hansens fond

Udover Videnskabsministeriets årlige driftstilskud er San Cataldo støttet af private fonde. Det er en meget stor glæde at kunne meddele, at Det Obelske Familiefond, Augustinusfonden, Dreyers Fond samt Aage og Johanne Louis-Hansens fond yder refugiet San Cataldo støtte i form af arbejdsstipendier til kunstnere og forskere.

Venneforeningen og Institutionen San Cataldo er meget taknemmelige over for disse fondes store støtte. Fondenes gavmilde legatdonationer udgør selve grundlaget for uddelingen af ca 30 årlige arbejdsstipendier. 

Ansøgninger om stipendieophold i marts-juli 2021 kan ske fra San Cataldos hjemmeside i hele november måned 2020. I marts 2021 er der adgang til at søge stipendium til ophold i august-december 2021.

 

Ønsker du/i at blive medlem 
af Foreningen San Cataldos Venner

Du kan nu melde dig ind i foreningen ved at anvende vore on-line indmeldelsesskema.
Klik her for at melde dig/jer ind.

Er du medlem af
Foreningen San Cataldos Venner
og er du flyttet eller har skiftet email-adresse.

Brug vore on-line skema til at give sekretariatet besked.
Klik her for at anvende skemaet.

Seneste bogudgivelse om San Cataldo

SAN CATALDO
– et adeligt nonnekloster på Amalfikysten
Bente Lange, Marianne Pade og Lene Waage Petersen med bidrag af Kurt Villads Jensen
Fotos af Jens Lindhe 

Billedkunstskolernes Forlag: 2013.

Se uddrag af bogen

Se Jes Stein Petersen's anmeldelse i Politiken den 25 maj 2013

Bogen kan købes fra:
BØGER & KURIOSA
Læderstræde 9, 1201 København K
Tlf. 33156256 |  RNN@kuriosa.dk | www.kuriosa.dk