Adresseforandring/opdatering for eksisterende medlemmer

Jeg/vi er medlem af San Cataldos Venner
Ved at udfylde nedenstående skema vil jeg hermed
meddele sekretariatet mine opdateret kontaktinformationerSkema til udfyldelse

Ved parmedlemsskab skal begge navne udfyldes