Om San Cataldo

San Cataldo er et kloster ved Amalfikysten i Italien (se på Google Maps), hvor danske kunstnere og videnskabsfolk kan ansøge om stipendieophold, og hvor medlemmer af Venneforeningen kan betale for et ophold. Det ejes og drives af Institutionen San Cataldo, der blev oprettet af Foreningen San Cataldos Venner i 1936. 

 

Ifølge institutionens fundats er det "Institutionens formål på klosteret San Cataldo at opretholde et stipendiehjem, hvor danske videnskabsmænd, kunstnere og andre åndsarbejdere gratis eller for meget ringe betaling under gode forhold kan få lejlighed til at stifte bekendtskab med italiensk natur, folkeliv, historie og kultur, til at gøre studier og høste kundskab og erfaring på de felter, der er deres fag, samt at opnå tiltrængt hvile og arbejdsro – alt til gavn og udvikling for dansk åndsliv og til fremme af tilknytningen mellem Italien og Danmark".

Klostret rummer 9 værelser og har desuden spisestue, dagligstue, bibliotek, 2 musikstuer og atelier for bildende kunstnere. I de seneste år er der sket en større restaurering af klosteret. Bl.a. er der blevet etableret et stort solcelleanlæg, indrettet nye badeværelser og skabt et stort rum til møder, mindre koncerter, øvelokale, læsesal, filmforevisninger og andet.