Fondsstøtte og arv

Selvom Venneforeningen giver et betydeligt tilskud, er San Cataldo helt afhængig af økonomisk støtte fra fonde og privatpersoner. Det er en stor glæde, at en række fonde i årenes løb har muliggjort at dygtige videnskabsfolk og kunstnere mv. har kunnet opholde sig på San Cataldo og skabe et unikt, kreativt miljø på stedet.

I de seneste år har A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal givet et meget betydeligt beløb til en gennemgribende modernisering af klosteret. Kirsten og Freddy Johansens Fond har givet et betydeligt beløb til etablering af bl.a. et meget stort solcelleanlæg og etablering af badeværelser mv. Oticon Fonden og Juhl-Sørensen A/S har foræret San Cataldo et Steinway flygel.

Augustinus Fonden, Det Obelske Familiefond og Aage og Johanne Louis-Hansens fond har hver givet et beløb, der svarer til prisen på 15 stipendiepladser i en måned hvert år over en 3 årig periode.

Dreyers fond har givet et beløb der svarer til 4 stipendiepaldser til advokater og arkitekter.
Aage og Ejnar Danielsens Fond har bevilget 2 stipendier indenfor læge- og samfundsvidenskab.

Endvidere har Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser givet tilskud til driften af San Cataldo. Ud over de nævnte fonde har en række yderligere fonde som f.eks. Lundbeckfonden og Velux fonden tidligere givet tilskud til etablering af stipendiepladser

Vi er meget taknemmelige for den økonomiske støtte, San Cataldo får. Det er ikke uden denne støtte muligt at drive klosteret, og vi håber, det også i fremtiden vil være muligt at bevare denne enestående institution til gavn og glæde for dansk kunst og videnskab.

San Cataldo har i 2010 modtaget en testamentarisk gave fra boet efter Tove Barfoed Møller.

Hvis det påtænkes at betænke San Cataldo testamentarisk, er der blandt andet mulighed for at høre om de særlige og fordelagtige bestemmelser, der er gældende, hvis ens arvinger ikke er ægtefælle, samlever, børn eller andre nært beslægtede. Hvis der sker indsættelse af et alment velgørende formål i testamentet i en sådan situation, medfører det på nuværende tidspunkt en reduktion af boafgiften. Dette vil således være til glæde for både arvingerne og den velgørende institution.

Ønskes yderligere information om denne særlige fordel kan Anita Møller
Foreningen San Cataldos Venner, kontaktes på telefon +45 99 68 70 41
eller via E-mail:anmo@domstol.dk