Nyheder

De seneste udmeldinger fra Italien har  gjort det muligt, at klostret fra den 1. juni 2021 har kunnet modtage stipendiater og venner.

På Den Danske Ambassade i Roms hjemmeside fremgår blandt andet nedenstående:

Rejserestriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Indrejserestriktioner

Ved indrejse til Italien skal du fremvise en negativ Covid-19 test (PCR eller kvik/antigentest) foretaget senest 48 timer før ankomst til Italien. Bemærk, at fremvisning af et eventuelt vaccinecertifikat eller dokumentation for tidligere smitte ikke fratager dig for at skulle fremvise negativt testresultat. Herudover har alle rejsende ved indrejsen pligt til at udfylde en tro og love-erklæring samt melde deres ankomst til sundhedsmyndighederne i destinationsregionen. 

Læs nærmere om regler og undtagelser på det italienske udenrigsministeriums hjemmeside.

Vi skal opfordre til, at I – hvis I har mulighed for det – er vaccineret og medbringer en coronaattest, også selv om der fortsat er krav om en negativ test inden ankomsten til Italien. Vi skal samtidig opfordre til, at I undersøger, hvilke krav det anvendte flyselskab stiller.

Annette Ohl er på klostret og vil sammen med personalet gøre alt hvad man kan for at sikre, at det bliver et godt ophold. 

Vi vil samtidig bede alle om også selv at holde øje med om situationen vedrørende coronasmitten ændrer sig, og om der indføres restriktioner, der i givet fald påvirker muligheden for at indrejse og opholde sig i Italien.

Du kan på Udenrigsministeriets hjemmeside se hvilke regler, der gælder for indrejse i Danmark efter ophold i Italien. I øjeblikket vurderer udenrigsministeriet, at Italien skal karakteriseres som gult. Du bør tale med det selskab, hvor du har en rejseforsikring, inden du rejser til klostret. Vi håber, at rejserestriktionerne reduceres i den kommende tid. 

Med venlig hilsen

Søren Axelsen

 _________

Ønsker du/i at blive medlem 
af Foreningen San Cataldos Venner

Du kan nu melde dig ind i foreningen ved at anvende vore on-line indmeldelsesskema.
Klik her for at melde dig/jer ind.

 _________

Er du medlem af
Foreningen San Cataldos Venner
og er du flyttet eller har skiftet email-adresse.

Brug vore on-line skema til at give sekretariatet besked.
Klik her for at anvende skemaet.