Nyheder

Udsat genåbning 2021

Kære San Cataldo gæst

Vi er meget interesseret i at åbne klostret for stipendiater og venner, så snart det er muligt, men vi er nødt til at sikre, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Det er med de nuværende udmeldinger ikke realistisk at tro, vi kan åbne den 1. maj 2021.

Det fremgår af udenrigsministeriets rejsevejledning opdateret 21. april 2021, at man fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Italien.

Også i Italien er der restriktioner. Det fremgår af den danske ambassade i Roms hjemmeside, at:
Alle personer, der indrejser i Italien efter ophold eller transit i et EU- eller Schengenland i de sidste 14 dage, er pålagt 5 dages hjemmekarantæne. Efter de 5 dages karantæne er der krav om at tage en COVID-19 test (PCR eller kvik-/antigentest). Ankomst til Italien og karantæne skal meldes til de regionale sundhedsmyndigheder. Telefonnumre til de regionale COVID-19 hotline-numre findes på det italienske sundhedsministeriums hjemmeside.

Læs nærmere om regler og undtagelser på det italienske udenrigsministeriums hjemmeside 

Det er, så længe der er rejserestriktioner af den karakter, ganske udelukket af åbne op for ophold på klostret.

Vi følger situationen meget nøje, og håber det vil være muligt at åbne senest den 1. juni 2021.
Stipendiater og gæster, der har fået ophold i maj måned, vil blive underrettet.

Søren Axelsen 

 

 

 _________

Ønsker du/i at blive medlem 
af Foreningen San Cataldos Venner

Du kan nu melde dig ind i foreningen ved at anvende vore on-line indmeldelsesskema.
Klik her for at melde dig/jer ind.

 _________

Er du medlem af
Foreningen San Cataldos Venner
og er du flyttet eller har skiftet email-adresse.

Brug vore on-line skema til at give sekretariatet besked.
Klik her for at anvende skemaet.