Nyheder

Udenrigsministeriet har fra den 15. oktober 2020 i rejsevejledningen frarådet alle ikke-nødvendige rejser til Italien for at minimere risikoen for smitte med COVID-19. Undtaget herfra er dog nødvendige erhvervsrejser.

Ud over Udenrigsministeriets anbefalinger er der imidlertid også en række italienske restriktioner, der angiveligt løbende ændres.

Det er derfor med stor beklagelse, at klosteret ikke i den nuværende situation kan modtage venner og andre, hvor opholdet ikke er et godkendt arbejdsophold og kan karakteriseres som et erhvervsophold.

San Cataldo vil som anført fortsat i meget beskedent omfang modtage gæster, og der gøres alt for at opholdet på klostret kan afvikles sundhedsmæssigt forsvarligt. Det er imidlertid gæsternes eget ansvar at undersøge om deres rejseforsikring er gældende under de nye rejserestriktioner. Vi opfordrer derfor til at

- gæster der kommer til San Cataldo på arbejdsophold, får deres arbejdsplads’ tilladelse til at rejse, og at rejsen er en nødvendig erhvervsrejse. Derved kan opholdet få karakter af en  nødvendig erhvervsrejse med dermed følgende erhvervssygesikring, og ved hjemkomst til Danmark kræves ikke karantæne, men en negativ coronatest. Gæsterne må selv sikre sig, at de opfylder Udenrigsministeriets anbefalinger for at kunne rejse til Italien.

- San Cataldo kan ikke påtage sig noget ansvar for gæsternes helbredsforhold under opholdet eller for mulighederne for hjemtransport mv. , hvis den pågældende skulle blive konstateret positiv med Covid-19.

Vi henviser endvidere til ambassadens rejseråd: https://italien.um.dk/da/rejse-og-ophold/nycoronavirus-covid19/

Gæster, der bliver nødt til at aflyse et planlagt ophold på San Cataldo, beder vi om at kontakte deres forsikringsselskab for at søge at få dækning for opholdsomkostningerne. Hvis dette ikke lykkes, skal man henvende sig til Anita Møller: ANMO@domstol.dk

Med venlig hilsen

Marianne Pade og Søren Axelsen 

 

Ønsker du/i at blive medlem 
af Foreningen San Cataldos Venner

Du kan nu melde dig ind i foreningen ved at anvende vore on-line indmeldelsesskema.
Klik her for at melde dig/jer ind.

Er du medlem af
Foreningen San Cataldos Venner
og er du flyttet eller har skiftet email-adresse.

Brug vore on-line skema til at give sekretariatet besked.
Klik her for at anvende skemaet.