Nyheder

Ansøgninger om stipendieophold i foråret 2021

Ansøgningssystemet er nu åbent.
Du kan registrere dig her

 

Udenrigsministeriet har fra den 15. oktober 2020 i rejsevejledningen frarådet alle ikke-nødvendige rejser til Italien for at minimere risikoen for smitte med COVID-19. Undtaget herfra er dog nødvendige erhvervsrejser.

Ud over Udenrigsministeriets anbefalinger er der imidlertid også en række italienske restriktioner, der angiveligt løbende ændres.

Det er derfor med stor beklagelse, at klosteret ikke i den nuværende situation kan modtage venner og andre, hvor opholdet ikke er et godkendt arbejdsophold og kan karakteriseres som et erhvervsophold.

San Cataldo vil som anført fortsat i meget beskedent omfang modtage gæster, og der gøres alt for at opholdet på klostret kan afvikles sundhedsmæssigt forsvarligt. Det er imidlertid gæsternes eget ansvar at undersøge om deres rejseforsikring er gældende under de nye rejserestriktioner. Vi opfordrer derfor til at

- gæster der kommer til San Cataldo på arbejdsophold, får deres arbejdsplads’ tilladelse til at rejse, og at rejsen er en nødvendig erhvervsrejse. Derved kan opholdet få karakter af en  nødvendig erhvervsrejse med dermed følgende erhvervssygesikring, og ved hjemkomst til Danmark kræves ikke karantæne, men en negativ coronatest. Gæsterne må selv sikre sig, at de opfylder Udenrigsministeriets anbefalinger for at kunne rejse til Italien.

- San Cataldo kan ikke påtage sig noget ansvar for gæsternes helbredsforhold under opholdet eller for mulighederne for hjemtransport mv. , hvis den pågældende skulle blive konstateret positiv med Covid-19.

Vi henviser endvidere til ambassadens rejseråd: https://italien.um.dk/da/rejse-og-ophold/nycoronavirus-covid19/

Gæster, der bliver nødt til at aflyse et planlagt ophold på San Cataldo, beder vi om at kontakte deres forsikringsselskab for at søge at få dækning for opholdsomkostningerne. Hvis dette ikke lykkes, skal man henvende sig til Anita Møller: ANMO@domstol.dk

Med venlig hilsen

Marianne Pade og Søren Axelsen 

 

 

Generalforsamling i San Catados Venner

Efter flere forgæves forsøg på at afholde Venneforeningens generalforsamling med fysisk fremmøde, besluttede bestyrelsen at arrangere den digitalt.

Vi vil derfor bede de forhåbentlig mange medlemmer der ønsker at deltage, at sende en mail til info@sancataldo.dksenest fredag d. 23. oktober

Se indkaldelsen og dagsorden her

Marianne Pade
Formand for venneforeningen

Legatdonationer fra Det Obelske Familiefond, Augustinusfonden, Dreyers Fond samt fra Aage og Johanne Louis-Hansens fond

Udover Videnskabsministeriets årlige driftstilskud er San Cataldo støttet af private fonde. Det er en meget stor glæde at kunne meddele, at Det Obelske Familiefond, Augustinusfonden, Dreyers Fond samt Aage og Johanne Louis-Hansens fond yder refugiet San Cataldo støtte i form af arbejdsstipendier til kunstnere og forskere.

Venneforeningen og Institutionen San Cataldo er meget taknemmelige over for disse fondes store støtte. Fondenes gavmilde legatdonationer udgør selve grundlaget for uddelingen af ca 30 årlige arbejdsstipendier. 

Ansøgninger om stipendieophold i marts-juli 2021 kan ske fra San Cataldos hjemmeside i hele november måned 2020. I marts 2021 er der adgang til at søge stipendium til ophold i august-december 2021.

 

Ønsker du/i at blive medlem 
af Foreningen San Cataldos Venner

Du kan nu melde dig ind i foreningen ved at anvende vore on-line indmeldelsesskema.
Klik her for at melde dig/jer ind.

Er du medlem af
Foreningen San Cataldos Venner
og er du flyttet eller har skiftet email-adresse.

Brug vore on-line skema til at give sekretariatet besked.
Klik her for at anvende skemaet.

Seneste bogudgivelse om San Cataldo

SAN CATALDO
– et adeligt nonnekloster på Amalfikysten
Bente Lange, Marianne Pade og Lene Waage Petersen med bidrag af Kurt Villads Jensen
Fotos af Jens Lindhe 

Billedkunstskolernes Forlag: 2013.

Se uddrag af bogen

Se Jes Stein Petersen's anmeldelse i Politiken den 25 maj 2013

Bogen kan købes fra:
BØGER & KURIOSA
Læderstræde 9, 1201 København K
Tlf. 33156256 |  RNN@kuriosa.dk | www.kuriosa.dk

ny server