Foreningen San Cataldos venner

Foreningen San Cataldos Venner blev stiftet i 1924 med det formål at udbrede kendskabet til og økonomisk at støtte arbejdsrefugiet San Cataldo.

Foreningen bidrager gennem medlemmers kontingent og ved betalte gæstebesøg på institutionen til sikring af klosterets drift. Foreningens bestyrelse arbejder for løbende at udvide medlemsskaren, for at informere om klosteret i diverse medier samt, i tæt samarbejde med institutionens bestyrelse, for at sikre fondsmidler til stipendieophold.

Foreningen har godt 1800 betalende medlemmer.

Kontingentet er 450 kroner årligt pr. person eller 5.000 kroner for et livstidsmedlemskab. For par er det årlige kontingent 650 kr.
Dit kontingent går først og fremmest til vedligeholdelse og drift af San Cataldo. 

Til udsendelse af nyhedsbreve anvender vi den registeret email adresse, og vi opfordrer til at man anvender sin personlige email adresse. Der kan kun registeres en email adresse pr. medlemskab, som skal være unik i vort sytem, dvs at 2 medlemskaber ikke kan have samme email adresse.

Som medlem af Foreningen San Cataldos Venner er det muligt at få ophold på klosteret som betalende gæst. Venneophold kan dog først forventes tildelt efter 2 års medlemskab. 

Vi gør venligst opmærksom på, at syge og rekonvalescenter desværre kan ikke få ophold på San Cataldo, idet klostret ligger i et bjergområde, som er præget af stejle stigninger og trapper. Desuden er der en ikke ubetydelig afstand til offentlige transportmidler.

I et ophold på San Cataldo indgår morgenmad, frokost med vin og kaffe og middag med vin og kaffe. Pris for ophold er:
14 dage (1.-14. eller 14.-28.) kr. 8.000
28 dage (1.-28.) kr. 16.000

Fra 2025 vil prisen være

14 dage (1.-14. eller 14.-28.) kr. 10.000
28 dage (1.-28.) kr. 20.000

Maden på klostret er godt italiensk landkøkken. Hovedparten af ingredienserne kommer fra den store have og suppleres med brød, ost, fisk og lidt kød. Køkkenet kan ikke tilbyde særforplejning. Klostrets gæster har adgang til et tekøkken, men det er ikke muligt at anvende det store køkken.
På årsbasis er ca. halvdelen af pladserne på klostret reserveret til medlemmer af Venneforeningen. De øvrige pladser uddeles af Institutionens bestyrelse som stipendiepladser til danske forskere og kunstnere, der har ansøgt om ophold på klostret til at udføre specifikke arbejdsopgaver (for stipendiepladserne, se her).

Proces i forbindelse med ansøgning om ophold

Ønsket om ophold sendes på mail til sekretæren i Danmark. Tildeling af pladser for medlemmer af Foreningen San Cataldos Venner foretages af sekretariatet to gange årligt. Ansøgninger indsendt før slutningen af oktober kan forventes besvaret omkring 1. februar, og ansøgninger indsendt før slutningen af februar omkring 1. juni.

Vi tilstræber, at så mange som muligt får lejlighed til at opholde sig på klostret, og prioriterer derfor ansøgninger fra medlemmer, der ikke har haft ophold før eller ikke for nyligt.

Det vil ikke altid vil være muligt at efterkomme ønsker om specifikke perioder, og chancen for at få tildelt ophold er større, hvis man er fleksibel mht. ønskede datoer for ophold. Størstedelen af pladserne fordeles normalt ved de to hoveduddelinger, men erfaringsmæssigt kommer der en del afbud.  Ledige værelser bliver løbende annonceret på San Cataldos hjemmeside under Nyheder.

I gennemsnit efterkommes ca. 75 % af ansøgningerne om ophold.

Ophold forudbetales. Bemærk venligst, at indbetalte beløb ikke tilbagebetales ved afbud, hvorfor det tilrådes at tegne en sygdomsafbestillingsforsikring, hvis man ikke allerede har en sådan. Se nærmere under Rejsetips.

Beliggenhed og trapper
Vi gør venligst opmærksom på, at ophold på San Cataldo og transport er på eget ansvar. Klostret ligger i et bjergområde, som er præget af stejle stigninger og trapper, og der er en ikke ubetydelig afstand til offentlige transportmidler. Derudover er der mange interne trapper i klostret, og ingen elevator. Erfaringsmæssigt indebærer disse forhold, at personer med fysiske begrænsninger kan opleve, at de har svært ved at få fuldt udbytte af opholdet på klosteret.

Indmeldelse i Foreningen San Cataldos Venner

Du kan nu melde dig ind i foreningen ved at anvende vores on-line skema.
Klik her for at melde dig/jer ind.

Bemærk at et parmedlemsskab forudsætter at i har fælles post- og mailadresse.

Er du medlem af 
Foreningen San Cataldos Venner
og er du flyttet eller har skiftet email-adresse?

Brug vores on-line skema til at give sekretariatet besked.
Klik her for at anvende skemaet.

Foreningens bestyrelse
består pr. maj 2022 af: 

Sopran Signe Asmussen
Professor Morten Broberg
Ambassadør Anders Carsten Damsgaard
Projektchef Jeanette Duus
Lektor, Ph.D. Kirsten Hyldgaard
Arkitekt, MAA Ph.D. Bente Lange (næstformand)
Rektor, Professor Hanne Leth Andersen
Professor Nanna MacAulay
Professor Niklas Olsen
Professor, dr.phil. Marianne Pade (formand)
Billedkunstner Jane Maria Petersen
Historiker Henrik Tvarnø

Præsentation af bestyrelsesmedlemmer

Signe Asmussen Manuitt, klassisk uddannet sangerinde med mangeårig, bredtfavnende karriere og omfattende koncertaktivitet i både ind- og udland, samt stort engagement "bag kulisserne" i dansk musikliv, med tillidsposter som bestyrelsesmedlem i Rued Langgaard-fonden, vokalensemblet Theatre of Voices, operakompagniet GuidOpera Mellem Himmel og Hav, og administrator for medlemsorganisationen Solistforeningen af 1921. 

Morten Broberg, professor i international udviklingsret ved Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. Har tidligere været ansat i Justitsministeriet, ved EU-domstolen og på advokatkontor.

Anders Carsten Damsgaard blev den 1. september 2020 udnævnt til Danmarks ambassadør i Italien. Bosat i Rom er han også akkrediteret i Malta og San Marino samt ved FN’s organisationer i Rom. Han har tidligere være dansk ambassadør i Kina, Japan, Afghanistan og Israel samt politisk direktør i Udenrigsministeriet i København. Han er uddannet Cand. Scient. Pol. fra Aarhus Universitet.

Jeanette Duus. Leder af JunkFood. Stifter af kokkeskole “Mad med Mere”.
Medlem af bestyrelsen for DrugRebels

Kirsten Hyldgaard. Lektor i pædagogisk filosofi ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet (Campus Emdrup). Siden mit første besøg på San Cataldo, hvor jeg på egen krop erfarede, hvor befordrende de fysiske omgivelser og livet med de øvrige gæster var for mit arbejde, har det ligget mig på sinde at bevare dette refugium til glæde for så mange som muligt og udbrede kendskabet til det.

Bente Lange er praktiserende arkitekt og har bl.a. restaureret San Cataldo. Bente er desuden forfatter til en lang række bøger med restaureringsfagligt indhold. Uddannet på Kunstakademiets arkitektskole og Ph. D. samme sted.

Hanne Leth Andersen, rektor og professor i universitetspædagogik ved Roskilde Universitet (RUC). Hanne er mag.art. i romansk filologi (KU 1990) ph.d. i fransk (KU 1997). Hun har været bl.a. været professor og prodekan på Humaniora ved AU og direktør for CBS Learning Lab. Link til hjemmeside, CV og publikationer: https://forskning.ruc.dk/da/persons/ha

Nanna MacAulay er Professor i molekylær neurofysiologi på Københavns Universitet, hvorfra hun blev PhD (2002) og Dr Med (2020) efter en MSc fra McGill University, Canada. Nanna forsker i hjernens vandbalance hos dyr og mennesker og er til daglig leder af en forskningsgruppe på Institut for Neurovidenskab på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Niklas Olsen (f. 1975) er Ph.d. i historie fra Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze (2009) og dr. phil. fra Københavns Universitet (2019). Han er professor i moderne europæisk historie ved Saxo Instituttet på Københavns Universitet og har udgivet en lang række bøger og artikler om politisk og økonomisk idéhistorie.

Prof., dr.phil. Marianne Pade. Jeg er professor i Klassisk Filologi på Aarhus Universitet og redaktør for det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Jeg var direktør for Det Danske Institut i Rom 2011-1019 og har tidligere været ansat på Københavns Universitet, på Thesaurus Linguae Latinae og Ludwig-Maximilians-Universität i München. Mit hovedforskningsområde er renæssancens latinkultur.

Jane Maria Petersen, Billedkunstner (MFA), Cand. Phil. i teori og formidling fra Det Kongelige Danske Kunstakademi.
Medlem af bestyrelsen af venneforeningen af San Cataldo siden 2020.
www.janemariapetersen.dk

Henrik Tvarnø er uddannet som historiker fra Københavns Universitet. Han fordybede sig tidligt i romersk historie og blev siden ansat som adjunkt og lektor ved Odense Universitet. Undervejs har han studeret i Tyskland, England og Italien. Han lod sig senere friste af en administrativ karriere, der førte fra dekan- og rektorjob i Odense til direktørjob i Folketinget og slutteligt i A.P. Møller Fonden. Han har været med til at stifte institutterne i Athen og Damaskus og har været formand for instituttet i Rom.

 

Vedtægter (pdf)

Årsrapport San Cataldos Venner 2021

Årsrapport San Cataldos Venner 2022