Stipendier

Et stipendium består i et frit ophold med fuld forplejning. Opholdet er på 2 eller 4 uger og kan finde sted enten fra den 1-14 eller 14-28 eller 1-28 i en måned. I december kun fra den 1. til den 14. december.

Der modtages gæster på San Cataldo i perioden 1. marts -14. december.

San Cataldo søger fondsstøtte til at muliggøre længerevarende ophold, op til tre måneder, i en nyindrettet bolig på klostrets område. Der er tale om en mindre bolig med privat indgang og egen husholdning.

Stipendieansøgning til længerevarende ophold indgives på samme måde som andre stipendieansøgninger.

Et ophold på San Cataldo skal gerne være en berigende faglig og social oplevelse. Det er derfor vigtigt, at alle indgår i den gruppedynamik, der er i klosteret. Bestyrelsen forventer derfor, at modtagere af stipendieophold deltager i hele den periode, de er blevet tildelt.

Egenbetaling - rejselegat 

Det skal bemærkes, at Videnskabsministeriet har stillet som en betingelse for at give støtte til driften af San Cataldo, at alle gæster pålægges en egenbetaling på 35 Euro pr. uge som tilskud til kost og logi. Stipendiater vil derfor under opholdet i Italien blive opkrævet 70 Euro for et 14 dages ophold og 140 Euro for et ophold på 4 uger. Beløbet betales i euro på klosteret.

Der kan samtidig med indgivelsen af en ansøgning om stipendium ansøges om en portion af Arne Meyers Legat på 3.000 kroner som tilskud til rejseudgifter. Efter fundatsen for legatet skal en sådan legatportion navnlig kunne tildeles "værdige og trængende kunstnere", dvs. at legatet primært er tiltænkt ansøgere uden fast indtægt.

Hvem kan ansøge

Stipendier kan søges af danske videnskabsmænd, herunder lærere ved højere læreanstalter, arkitekter, billedkunstnere, forfattere, komponister, musikere m.v.

Udover de kunstnere og videnskabsmænd, som efter ansøgning får tildelt stipendier i form af frit ophold, er San Cataldo åbent mod betaling for medlemmer af foreningen ”San Cataldos Venner”.

Det skal bemærkes, at stipendiet tildeles personligt, og at man ikke kan søge som en samlet gruppe. Hver person skal søge individuelt.

Hvis man har modtaget stipendium, kan man ikke påregne på ny at få tildelt et stipendium, før der er gået 5 år.

Syge og rekonvalescenter kan desværre ikke få ophold på San Cataldo, idet klostret ligger i et bjergområde, som er præget af stejle stigninger og trapper. Desuden er der en ikke ubetydelig afstand til offentlige transportmidler.

På klosteret serveres velsmagende italiensk mad. Køkkenet har i almindelighed ikke mulighed for særforplejning.

Ægtefæller/samlevende til stipendiater og gæster kan, som medlemmer af Foreningen San Cataldos Venner, besøge klosteret i minimum 7 dage. Gæster, som besøger San Cataldo som medlemmer af Foreningen San Cataldos Venner eller som besøgende ægtefæller, bør som hovedregel kunne tale dansk. Børn kan ikke medtages.

Hvordan ansøger man

Ansøgning om stipendieophold foregår via internettet og der vil i perioder, hvor der er åbent for ansøgninger, være et link på denne side, og det forudsættes at ansøgeren har en personlig email adresse.

Har du spørgsmål i forbindelse med ansøgningen, skal du sende en mail til info@sancataldo.dk

Bemærk at supplerende materiale til ansøgningen skal vedhæftes elektronisk i ansøgningsystemet.
Der modtages ikke separat fremsendt materiale fx. i form af bøger, film etc.

Først skal ansøger registrere sig med email-adresse og kontaktoplysninger. Herefter vil der blive udsendt en email med webadressen samt brugernavn og password til at udfylde ansøgningen elektronisk.

Ansøgningernes omfang varierer, men max én side med en kortfattet projektbeskrivelse (plus eventuelle bilag) vil ofte være tilstrækkeligt, nogle få linjer derimod ikke.

Hvornår kan man ansøge

Der kan ansøges om stipendier 2 gange årligt. 

Ophold i forår-sommersæsonen (marts-juli 2024) kan ansøges fra 1. november 2023 til den 30. november 2023.
Bemærk at registring af ansøgere skal ske inden den 28 november 2023.

Ophold i efterår-vintersæsonen (1. august - 14. december 2023) kan ansøges fra 8. februar 2024 til den 3. marts 2024 ~ dvs indtil den 2.marts kl 23.59.

Svar kan forventes efter ca. 2 måneder.  

Klik her for at ansøge

Hvem behandler ansøgningen

Bestyrelsen for Institutionen San Cataldo behandler ansøgninger om stipendier to gange årligt. Der er som regel over hundrede kvalificerede ansøgere til de ca. tyve stipendiepladser, der kan uddeles hver gang. Således indkom der ca. 150 ansøgninger til stipendiepladser i den foregående periode.

Afbestilling af ophold

Bemærk venligst, at betaling for ophold ikke tilbagebetales ved afbud. Hvis De ikke allerede har en sygeafbestillingsforsikring bør De derfor overveje at tegne en sådan. Dette kan f.eks. gøres hos Europæiske Rejseforsikring, hvor forsikringen kan tegnes via nettet på www.europaeiske.dk/ eller ved telefonisk henvendelse på Tlf. 3225 2525. Prisen er p.t. 6% af forsikringssummen. Der gøres opmærksom på, at en sygeafbestillingsforsikring skal købes samtidig med at betaling for ophold og rejse finder sted.